Kunnskap og erfaring avgjør om du når frem i tide. Bruk derfor tiden på det du kan. 

Saksbehandlingsfeil