top of page

Plan, byggetiltak og eiendom

Raskeste vei til mål er en kvalifisert dialog med offentlig sektor.

  • Søknader

  • Reguleringsplan

  • Naturfare (Skred, flom o.l.)

  • Infrastruktur (VVA)

  • Forhandlinger med offentlige organ

bottom of page