top of page

Byggetiltak, plan- og utredning

Byggesøknad, reguleringsplan, eiendomsforhold og kommunalteknikk etc.

Raskeste vei til mål er en kvalifisert dialog med offentlige instanser.

Tlf. 413 20 068

bottom of page