top of page

Byggetiltak, utvidelse, infrastuktur

Byggesøknad, planarbeid, eiendomsforhold, kommunalteknikk etc.

Raskeste vei til mål er en god dialog med offentlig sektor.

bottom of page