Administrativt:

 • Organisasjonsutvikling

  • Finne riktig kompetanse

  • Bedre arbeidsmiljø

 • Saksbehandlingsrutiner

Plan og forvaltning: 

 • Planarbeid etter PBL

 • Prosjektering av vei/terreng

 • Stedsanalyse

 • Kulturminner

 • Vurdering av geofare/ geologi

 • Digitalisering og vektorisering av arealplaner/kart

 • Saksbehandling

Skole:

 • Utfordringer - barn/foreldre

 • Mobbing

Barnevern:

 • Faglig og juridisk bistand

 • Utredning /dokumentasjon