top of page

Administrativt:

 • Kompetanse og organisering

 • Saksbehandlingsrutiner

Skole:

 • Utfordringer, skole - barn/foreldre

 • Mobbing

Plan og forvaltning: 

 • Planarbeid etter PBL

 • Stedsanalyse

 • Nærmiljø og lokalt engasjement

 • Kartlegge geologi/geofare

 • Prosjektering av vei/terreng

 • Kulturminner

 • Saksrutiner

Barnevern:

 • Bedre prosess/ rutiner

 • Juridisk

Saksbehandlingsfeil

bottom of page