top of page

Administrativt:

 • Organisasjonsutvikling

  • Riktig kompetanse

  • Bedre arbeidsmiljø

  • Saksbehandlingsrutiner

Plan og forvaltning: 

 • Planarbeid etter PBL

 • Stedsanalyse

 • Nærmiljø og lokalt engasjement

 • Kartlegge geologi/geofare

 • Prosjektering av vei/terreng

 • Kulturminner

 • Saksrutiner

Skole:

 • Utfordringer - skole, barn/foreldre

 • Mobbing

Barnevern:

 • Bedre prosess/ rutiner

 • Juridiske tema

Saksbehandlingsfeil

bottom of page