BYGG / EIENDOM

  • Byggesøknad

  • Deling av eiendom

  • Reguleringsplan

  • Geologi / Geo-fare

  • Kulturminne​r

En kvalifisert dialog med offentlige etater bidrar til en raskere prosess, og avgjør saken i større grad til din fordel.