Copyright.png

Kvalifisert hjelp i møte med offentlig sektor

 

Din rettssikkerhet

Faglig og juridisk kompetanse fremmer saken din og sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt. 

Copyright.png

Lonevågen 33, 5282 Lonevåg

Tlf.: 461 12 064

   Org.: 922 706 689