KONSTRUKTIV DIALOG AS

Kvalifisert hjelp  i møte med offentlig sektor

Kunnskap, motivasjon, og respekt mellom mennesker

 
Advokat%20Bergen_edited_edited_edited_ed
Underskrift_7_edited_edited_edited.png

Kontakten med offentlige etater kan være uoversiktlig og krevende. «Hvordan skal jeg legge frem saken min? Hva skal til for å bli lyttet til? Hva hvis jeg ikke blir hørt eller forstått? Kan jeg stole på at saken blir riktig behandlet?»

Jeg har sittet ved begge sider av bordet, og min erfaring er at du kommer lengst om du  bidrar til en god dialog og er fleksibel på hva som er en god løsning. Man kan selvsagt bli frustrert om man føler at man ikke blir lyttet til, men mange har erfart at det å gå i konflikt med offentlige organ er krevende og man oppnår lite. Da må du iallfall kunne dokumentere lovbrudd, engasjere advokat og kanskje gå til søksmål. Mitt råd er at du heller søker kvalifisert hjelp fra begynnelsen.

Din rettssikkerhet

Vi hjelper deg med å presentere saken din godt, grundig og riktig, og vi kontrollerer at dine rettigheter blir ivaretatt. 

Lonevågen 33, 5282 Lonevåg

Tlf.: 461 12 064

   Org.: 922 706 689