top of page
Rettssikkerhet

Offentlighetsprinsippet

Forvaltningsdokumenter skal være åpne for innsyn, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Offentlighetsloven § 3

Copyright.png

Lonevågen 33, 5282 Lonevåg

Tlf.: 413 20 068

   Org.: 922 706 689

bottom of page