Advokat%20Bergen_edited_edited_edited.pn

DIALOG AS

KONSTRUKTIV

Gjensidig forståelse, dialog og kunnskap er avgjørende når mennesker skal finne løsninger sammen. Når vi lykkes er vi på vårt beste.

 

Konstruktiv Dialog AS tilbyr faglig/ juridisk hjelp og veiledning til bedrifter og mennesker i møte med offentlige tjenester og forvaltning. Vi løser også tilsvarende oppgaver for offentlig sektor.

 

DIN RETTSSIKKERHET

Å ha relevant kunnskap betyr mye for kontakten med offentlige etater. Vår erfaring er at prosessen blir enklere og raskere. Du blir tatt på større alvor, og dine interesser og din rettssikkerhet blir bedre ivaretatt.

 
Logo.png

Adr: Lonevågen 33, 5282 Lonevåg

Org.nr: 922 706 689    Knt.nr: 1506 23 31981