Faglig bistand i møte med offentlig sektor

KONSTRUKTIV DIALOG AS

 
Advokat%20Bergen_edited_edited_edited_ed

Synes du offentlig sektor er uoversiktlig? I Norge er tilliten til offentlige sektor stor, men kontakten med kommunale etater og tjenester oppleves likevel krevende for mange. Kvalifisert hjelp gjør situasjonen enklere og mer oversiktlig. Med faglig og juridisk bistand blir du i større grad lyttet til, og saken kan avgjøres raskere.

Daglig leder

Underskrift_8_edited_edited.png

Din rettssikkerhet

Vi hjelper deg med å presentere saken din og sjekker at dine rettigheter blir ivaretatt. 

Lonevågen 33, 5282 Lonevåg

Tlf.: 461 12 064

   Org.: 922 706 689

 

UBUNTU